Intenzivni kursevi (B1)

Home / Intenzivni kursevi (B1)
 • Intenzivni kursevi (B1)

  – su dobra prilika da poboljšate znanje nemačkog jezika ili da počnete da učite nemački jezik

  – su pogodni za osobe koje žele da za što kraći period steknu znanje koje im je neophodno za školovanje, posao ili dalje usavršavanje

  – su prilagođena polaznicima koji žele da savladaju znanje u okvirima B1 nivoa nemačkog jezika na šestostepenoj skali zajedničkog evropskog referentnog jezičkog okvira

 • Trajanje kursa

  – 80 časova

  – 1 semestar

 • Cena

  30,000