Standardni početni (A1, A2)

Home / Standardni početni (A1, A2)
 • Nakon ovok kursa polaznik će moći

  – da postavi i odgovori na jednostavna pitanja kao i da zamoli za nešto i reaguje na molbu

  – da se pismeno izražava o sebi i drugima jednostavnim izrazima i rečenicama

  – da razume razgovore i tekstove u kojima je reč o poznatim stvarima

 • Trajanje kursa

  – 2 x 90 min. nedeljno

  – 2 semestra

 • Cena

  4,000

 • Popust

  – na ceo iznos 10%

  – dva ili više članova jedne porodice po 5%

  – za studente (od 4 i više) na prepodnevnoj nastavi 10%