Standardni srednji 1 (B1)

Home / Standardni srednji 1 (B1)
 • Nakon ovok kursa polaznik će moći

  – da razume glavne sadržaje kada se koristi jasan standardni jezik i kada je reč o poznatim stvarima vezanim za posao, školu, slobodno vreme…

  – da se snađe u većini situacija sa kojima se susreće na putovanjima po nemačkom govornom području

  – da se jasno i smisleno izražava o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja

  – da priča o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, razmišljanja i ciljeve i daje kratka obrazloženja ili objašnjenja

 • Trajanje kursa

  – 2 x 90 min. nedeljno

  – 2 semestra

 • Cena

  4,500

 • Popust

  – na ceo iznos 10%

  – dva ili više članova jedne porodice po 5%

  – za studente (od 4 i više) na prepodnevnoj nastavi 10%