Standardni srednji 2 (B2)

Home / Standardni srednji 2 (B2)
 • Nakon ovok kursa polaznik će moći

  – da razume glavne sadržaje složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama kao i stručne diskusije u svojoj specijalnosti

  – da se sporazumeva spontano i tečno, tako da je moguć normalan razgovor sa maternjim govornicima bez većeg napora obeju strana

  – da se jasno i detaljno izražava o širokom spektru tema, da objasni svoj stav o nekom aktuelnom pitanju i da navede prednosti i nedostatke različitih mogućnosti

 • Trajanje kursa

  – 2 x 90 min. nedeljno

  – 2 semestra

 • Cena

  4,800

 • Popust

  – na ceo iznos 10%

  – dva ili više članova jedne porodice po 5%

  – za studente (od 4 i više) na prepodnevnoj nastavi 10%